Spolupráce pro budoucnost: Hledání a rozvoj silných stránek

Pohled do zákulisí kariérového poradenství tak, jak jeho principy aplikují v praxi jihomoravské školy, ale i další organizace napříč Českou republikou, přinesl 3. ročník Konference o kariérovém poradenství Společně pro budoucnost, který se konal ve středu 12. června 2019 v Brně. S podporou Jihomoravského kraje jej připravilo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. (JCMM) prostřednictvím služby Centra vzdělávání všem.

Třetí ročník byl určen především pedagogům, kariérovým a výchovným poradcům a školním psychologům ze základních, středních a vyšších odborných škol. Téma kariérového poradenství vzbuzuje čím dál více zájem veřejnosti.
„Sešla se spousta inspirativních lidí a bylo vidět, že když promění svoji lásku ve svoji práci, tak to dostává úplně jiný rozměr, ať už jsou to ředitelé ze škol nebo umělci. Jsem hrozně ráda, že přišlo tolik lidí a že je tady zastoupení od mateřských až po střední školy, že je tady hodně kariérových poradců i nezávislých a organizací, které se kariérovému poradenství věnují a že jsou tady lidé z celé republiky. Jsem strašně ráda za Národní poradenské fórum, že se tahle komunita rozrůstá,“ vyjádřila za MŠMT Jana Malá z Odboru dalšího vzdělávání a péče pro pedagogické pracovníky.
Vedle plenárních příspěvků s tématem kariérového poradenství účastníci získali příležitost nasbírat s odbornými lektory praktické poznatky při workshopech.

Konference se koná v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Nad konferencí převzala záštitu Jana Pejchalová, členka Rady Jihomoravského kraje.
„Téma kariérového poradenství nabývá stále většího významu. Jsem ráda, že se JCMM prostřednictvím služeb Centra vzdělávání všem tomuto tématu věnuje,“ uvedla Pejchalová.