Informace č.j.: JMK 27731/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 27731/2008                S-JMK 27731/2008 OKP                 Krásná/541651233               10. 3. 2008
 
 
„Důvody prodloužení k ‚Žádost‘ o informace dle zákona 106/99 – projektová dokumentace JZ tangenty/2c“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 25. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 - Důvody prodloužení k ‚Žádost‘ o informace dle zákona 106/99 – projektová dokumentace JZ tangenty/2c
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
sdělením čj. JMK 19838/2008 z 7.2.2008 jste oznámili prodloužení lhůty vyřízení k níže připojené žádosti o informace.
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence s těmi složkami povinného subjektu,
na které odkazujete, a to ve věci vyřizování níže připojené žádosti o informace a které zakládají důvod / dokumentují důvod pro prodloužení lhůty.
“.
 
            V souladu s  § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. předáváme kopie interních sdělení mezi složkami povinného subjektu, týkající se vyřizování Žádosti o poskytnutí informace s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 –  projektová dokumentace JZ tangenty/2c“ (evidované povinným subjektem pod Sp.Zn.: S – JMK 13003/2008 OKP).
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                         DIČ                           Telefon                   Fax                           E-mail                                                             Internet
70888337            CZ70888337             541651233              5416511289              krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz              www.kr-jihomoravsky.cz