Snoezelen již začne sloužit dětem v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice

Za přítomnosti radního Milana Vojty a ředitelky Jihomoravských dětských léčeben Kateřiny Bednaříkové byl 13. června 2019 slavnostně otevřen snoezelen, který začne sloužit dětem v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice.

Dokončení této, pro léčebnu velmi důležité, místnosti předcházel dar od Nadace naše dítě v částce 300 000 korun, který byl předán v listopadu 2018. Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Pojem „snoezelen“ vznikl v Nizozemsku a lze ho chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění za využití smyslových stimulací.

K tomu, aby vůbec vhodná místnost vznikla, byla nutná renovace a rekonstrukce celého suterénu, který již byl v nevyhovujícím stavu. Vzniklo tak i důstojné zázemí pro zaměstnance léčebny, sklad invalidních vozíků, dílna údržby , prádelna apod. Současně v zimních měsících probíhala oprava a částečná rekonstrukce I. a II. podlaží budovy léčebny za přibližně 2,6 milionu korun. Výsledkem jsou předělané pokojíky se sociálním zařízením, které mohou svým vlídným a krásným prostředím zpříjemnit pobyt rodičů s dítětem, které je pohybově a často i mentálně hendikepováno.

Dokončuje se a začíná sloužit i zahrada, jejíž renovace stála asi 1,7 milionu korun. „Dalším krokem bude dovybavení zahrady hracími prvky, které pro postižené děti jsou velmi nákladné a na které zatím nejsou finanční prostředky. Léčebna i zde hledá vhodné zdroje- sponzorské dary, možnosti dotací z EU apod. V příštím roce by se mělo dostavět v dolní části zahrady parkoviště pro rodiče, kteří jsou s dětmi v léčebně na pobytu. Tím se dovrší všechny opravy a rekonstrukce,“ uvedla ředitelka Jihomoravských dětských léčeben Kateřina Bednaříková.

Podrobnosti k činnosti Jihomoravských dětských léčeben a významu relaxační místnosti snoezelen naleznete zde: https://www.detskelecebny.cz/boskovice/  , https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Snoezelen  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK