Zahradní slavnost MU s oceněním pro Jihomoravský kraj

Augustiniánské opatství na Starém Brně bylo ve čtvrtek 13. června 2019 dějištěm Zahradní slavnosti Masarykovy univerzity. Jihomoravský kraj zde patřil mezi 99 partnerů Masarykovy univerzity, oceněných Pamětní medailí univerzity ke stému výročí založení této vysoké školy. Medaili převzal hejtman Bohumil Šimek.

Pamětní medaili Masarykovy univerzity obdrželo celkem 99 partnerů, kteří byli nominování fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo společenské relevance.

Jihomoravský kraj spolupracuje s Masarykovou univerzitou od znovuobnovení krajské samosprávy v roce 2000. Postupně vytváří komplexní infrastrukturu pro podporu inovativního podnikání v celém regionu jižní Moravy – ať jde o Technologický inkubátor, který provozuje Jihomoravské inovační centrum, nebo Biotechnologický inkubátor, který je umístěn v kampusu Masarykovy univerzity. Obdobnou důležitost pro rozvoj města Brna a celého Jihomoravského kraje má také společný projekt brněnských vysokých škol CEITEC. Společným projektem Masarykovy univerzity a Jihomoravského kraje je také program SoMoPro (grantový program, jehož cílem je přivést špičkové vědce ze zahraničí na výzkumné instituce na jižní Moravě).

foto JMKfoto JMK