Hejtmani jednali v Praze o sociálních službách i o podmínkách čerpání peněz na opravy silnic

Hejtmani a další zástupci krajů České republiky se v úterý 11. června 2019 sešli na společném jednání Rady Asociace krajů ČR v Praze. Shodli se na tom, že do příštího jednání asociace budou chtít vyhodnotit dopady finančního příslibu na dofinancování sociálních služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí ČR. Požadují ale také stejnou „startovní čáru“ pro všechny regiony ohledně čerpání peněz na projekty oprav silnic II. a III. tříd z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Po zasedání Rady Asociace krajů to uvedla její předsedkyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, která k jednacímu stolu přizvala také ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou.

„Platí, že kraje dostaly 1 miliardu na dofinancování nárůstu platů v sociálních službách o 7 procent a navýšení zvláštních příplatků. Počítáme s tím, že dalších 1, 5 miliardy korun postupně dostaneme na financování individuálních projektů, přičemž jsme pověřili naši komisi pro sociální věci, aby dopady finančního příslibu vyhodnotila a závěry nám předala na začátku října. Ministryně práce a sociálních věcí deklarovala, že už dnes mají vytvořeny speciální týmy, které pomohou krajům s individuálními projekty a čerpáním dotací z EU. Kraje tak budou moci pokračovat v těchto projektech, v rámci kterých se hradí z evropských peněz některé sociální služby. A já znovu říkám, čerpejme evropské finance, až pak ty z národních zdrojů, či z krajských rozpočtů,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová. Ta rovněž ocenila, že ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na přípravě novely zákona o sociálních službách.

Hejtmani také budou požadovat změnu vládního usnesení, které se týká financování oprav silnic II. a III. tříd. Kraje dostaly na opravy svých silnic letos od státu 2 miliardy korun prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, další 2 miliardy by měly mít možnost získat na dotacích z Integrovaného regionálního operačního programu. „Zatím však platí, že největší šanci uspět s žádostí o dotace mají ty projekty, které budou mít nejvyšší finanční spoluúčast konkrétního regionu. Bylo by to velmi nespravedlivé, protože ty kraje, které mají nejvíce peněz, mohou mít vysokou spoluúčast a ostatní by na finanční prostředky z IROP vůbec nedosáhly,“ vysvětlila předsedkyně Rady Asociace krajů. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického by měly kraje mít stejnou finanční spoluúčast ve výši 40 procent nákladů projektu, zbylé finance by získaly z EU. „Šlo by přitom o projekty oprav do výše 100 milionu korun na realizaci,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Kraje znovu připomněly, že nesouhlasí s rozšířením mýta na dalších 900 kilometrů silnic I. třídy a že předaly své připomínky ministerstvu dopravy. Hovořilo se také o zaměstnávání zahraničních pracovníků, či o aktivitách CzechInvestu ve spolupráci s jednotlivými regiony.