Běh pro hospic svaté Alžběty

Stovky účastníků, mezi kterými byli také zaměstnanci krajského úřadu, se vydalo v sobotu 8. června 2019 na trať 5,5 kilometru dlouhého běhu pro hospic svaté Alžběty v Brně. Účastníky tohoto běžeckého happeningu přišli povzbudit hejtman Bohumil Šimek a jeho náměstek Marek Šlapal.

Účast zaměstnanců kraje navázala na letošní dobročinnou sbírku, která se konala při příležitosti Velikonoční jarmarku na krajském úřadě. Ve prospěch hospice se na dobročinném stánku s výrobky zaměstnanců vybralo téměř 24 tisíc korun.

Výnos ze „startovného“ za účastníky bude použit na rekonstrukci a dostavbu hospice, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty. Rada Jihomoravského kraje schválila na schůzi konané dne 20. května finanční dar v souvislosti s účastí zaměstnanců kraje na tomto běžeckém happeningu ve výši 25 tisíc Kč, a to z prostředků Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK