Kraj přispěje na léky či zdravotnické pomůcky pro bývalé politické vězně

Dar ve výši 75 000 korun pro Český svaz bojovníků za svobodu schválila v pondělí 3. června 2019 krajská rada. Dar je určen na léky a zdravotnické pomůcky pro bývalé politické vězně z doby nacismu.

„Chceme tak ocenit významný přínos politických vězňů pro budoucnost a svobodu naší země a přispět ke zmírnění negativních následků věznění, které ovlivnilo jejich zdravotní stav,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Dle sdělení Českého svazu bojovníků za svobodu žije v současné době na území Jihomoravského kraje celkem 30 těchto bývalých politických vězňů. Schválená výše příspěvku každému z nich činí 2 500 korun.