Zaměstnanci kraje poběží pro Hospic sv. Alžběty

V sobotu 8. června 2019 od 10 hodin dopoledne se v Brně v lokalitě Kamenné kolonie a Červeného kopce koná benefiční běžecký happening na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Akce se zúčastní také 14 zaměstnanců JMK, čímž kraj navazuje na letošní dobročinnou sbírku, která se konala při příležitosti Velikonoční jarmarku na krajském úřadě. Ve prospěch hospice se na dobročinném stánku s výrobky zaměstnanců vybralo téměř 24 tisíc korun.

Výnos ze „startovného“ za účastníky bude použit na rekonstrukci a dostavbu hospice, který poskytuje lékařskou, sociální, psychologickou a duchovní podporu lidem na konci životní cesty. Rada Jihomoravského kraje schválila na schůzi konané dne 20. května finanční dar v souvislosti s účastí zaměstnanců JMK na tomto běžeckém happeningu ve výši 25 tisíc Kč, a to z prostředků Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21.

Pokud máte zájem zúčastnit se stejně jako zaměstnanci z krajského úřadu této benefiční běžecké akce a přispět částkou 500 Kč na dostavbu hospice, můžete se registrovat buď na místě, anebo prostřednictvím odkazu https://www.behyprohospice.cz/detail-behu/5762049405616128 .