Kraj přistupuje k elektronizaci zdravotnictví

Online výměnu dat a dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území jižní Moravy, která pacientům přinese zlepšení a zefektivnění péče o jejich zdraví, sdílení informací mezi nemocnicemi nebo například přenos dat na zdravotnickou záchrannou službu – to vše a mnoho dalších výhod včetně úspor v systému zdravotnické péče umožní zavedení systému elektronického zdravotnictví (eHealth). Jihomoravský kraj k němu přikročil jako další z krajů ČR.

Jak informoval radní pro zdravotnictví Milan Vojta, v pondělí 3. června 2019 krajská rada schválila přijetí návrhu na uzavření smluv na dodávku patřičných informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji a související servisní služby. „Celková cena nabízená vybraným dodavatelem, kterou je společnost ICZ a.s., činí 14 823 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth, který umožní výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, softwaru, hardwarové infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu pětileté udržitelnosti projektu,“ upřesnil radní Milan Vojta. Jak následně dodal, nový systém umožní napojení všech zapojených zdravotnických zařízení jak v oblasti přednemocniční neodkladné péče, tak akutní lůžkové péče na toto komunikační centrum. eHealth systém se bude zaměřovat především na propojenost a součinnost informačních systémů provozovaných ve zdravotnických zařízeních na území Jihomoravského kraje a bezpečný přístup oprávněných uživatelů k zdravotním informacím pacienta. Systém by měl začít fungovat v průběhu roku 2020.
foto JMK