Jihomoravský kraj obhájil vysoké ratingové hodnocení

Stabilní provozní výsledky, nízká zadluženost, solidní likvidita, velmi dobrá kapacita financování kapitálových výdajů z vlastních zdrojů a obezřetné řízení rozpočtu – to jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl kraji udělen společností Moody's mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz. Udělení ratingu vzala na vědomí krajská rada 3. června 2019.

„Jsme kraj, který je v dobré kondici, a to nejen v národním, ale i mezinárodním kontextu. Tak jako vloni máme pozitivní výhled ratingu. Náš region je v porovnání s ostatními kraji relativně bohatý, se spoustou kvalitních zaměstnavatelů a s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Můžeme být právem hrdi na to, že podle uděleného ratingu patříme mezi kraje, které jsou schopny udržet své investice a zdravou úroveň kapitálových výdajů. Čím vyšší rating, tím menší riziko pro potenciální investory. Nové investice v kraji mají přitom vliv i na kvalitu života našich obyvatel,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Cílem ratingového hodnocení je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik kraje, jak je schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým závazkům. V příloze je plný text ratingového hodnocení.

Plný text hodnocení je ZDE (pdf, 244 kB)