Na dopravním hřišti Riviéra soutěžili nejlepší mladí cyklisté Jihomoravského kraje

V areálu dopravní výchovy a vzdělávání v Brně na Riviéře se 28. května 2019 uskutečnilo krajské finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Přítomné soutěžící a organizátory pozdravil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Krajského finále, které se konalo pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka, se zúčastnilo 56 dětí, které své dopravní znalosti a dovednosti srovnávaly ve dvou věkových kategoriích (10 – 12 let a 13 – 16 let). „V kategorii od 10 do 12 let vybojovalo prvenství družstvo ZŠ Jevišovice, v kategorii od 13 do 16 let vyhrál tým ZŠ Loděnice. Výborné výkony s minimem chyb ale předvedli všichni startující,“ sdělil náměstek Hanák, který spolu s dalšími organizátory předal ceny vítězům.

Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Základním pilířem soutěže je jízda po dopravním hřišti podle platných pravidel silničního provozu, jízda zručnosti a praktická ukázka první pomoci. Dále se pak jedná o práci s mapou a test pravidel silničního provozu.

Více o soutěži naleznete na http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK