Ředitel Střední průmyslové školy chemické Brno obdržel cenu Učené společnosti ČR pro pedagogy

Ředitel Střední průmyslové školy chemické Brno Vilém Koutník obdržel cenu Učené společnosti ČR pro pedagogy. Ocenění převzal z rukou předsedkyně Učené společnosti prof. Blanky Říhové na XXV. Valném shromáždění společnosti ve Velké aule Karolina 20. května 2019.

Cena se uděluje jako ocenění pedagogickým pracovníkům za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů v soutěžích. V posledních letech tuto cenu obdrželi v roce 2011 ředitel Gymnázia tř. Kpt. Jaroše Brno Jiří Herman a v roce 2013 ředitel Gymnázia Brno-Řečkovice Peter Krupka.

Učená společnost ČR uděluje také ocenění pro studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědných nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmů o vědu. V posledních deseti letech bylo mezi 106 oceněnými studenty plných 40 z jižní Moravy (mj. 13 z Gymnázia Brno-Řečkovice, 7 ze Střední průmyslové školy chemické Brno, 5 z Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov a 4 z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše Brno).

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Snaha předních českých vědců v čele s prof. Otto Wichterlem vedla v roce 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice. V současné době má Učená společnost 103 členů řádných, 49 členů zahraničních a 14 členů emeritních. Výkonným orgánem Učené společnosti je její Rada složená z osmi řádných členů.

Více informací najdete na https://www.learned.cz/  .