Díky podpoře kraje se opraví zámek v Blansku a uskuteční se charitativní koncert pro válečné veterány

Dotaci 3 miliony korun městu Blansko na realizaci projektu Obnova podzámčí – Zámek 2 schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 27. května 2019. Díky dotaci vznikne zázemí pro činnost nezbytně související s provozem Muzea Blanenska.

„Uvolní se tak prostory pro expoziční a výstavní účely. Přesunem kanceláří a předmětů ze stávajícího depozitáře situovaného v budově zámku do zrekonstruovaného objektu Zámek 2 dojde k částečnému uvolnění druhého patra budovy zámku a k možnosti využít takto uvolněný prostor pro vytvoření dalších výstavních nebo expozičních prostor zámku,“ řekl radní Tomáš Soukal. V rámci plánované obnovy objektu Zámek 2 dojde zejména k vytvoření konzervátorských a restaurátorských dílen, dvou depozitářů (nábytek a archeologie), kanceláří odborných pracovníků se zázemím a místností pro příjem badatelských návštěv, odborné knihovny a prostoru pro dokumentaci sbírkových předmětů, dále v rámci rekonstrukce dojde k obnově vnějšího pláště – střešní krytina a krov, odvlhčení objektu, úpravě a provedení fasád objektu.

Zastupitelstvo současně schválilo dar ve výši 260 tisíc korun pro Vojenskou nemocnici Brno jako příspěvek na uspořádání charitativního představení Vojenského uměleckého souboru Ondráš pro válečné veterány. Říjnové premiérové představení s názvem „kRok za kRokem“ bude zároveň oslavou 60 let fungování tohoto profesionálního souboru, který působí na území Jihomoravského kraje.
„VUS Ondráš patří ke špičkovým profesionálním souborům a dlouhodobě s Jihomoravským krajem spolupracuje. Toto konkrétní charitativní představení se uskuteční 13. října 2019 v Janáčkově divadle v Brně a jeho výtěžek bude věnován Komunitnímu centru pro válečné veterány při Vojenské nemocnici Brno. Příspěvek kraje směřuje na úhradu pronájmu prostor divadla,“ uvedl radní Tomáš Soukal.


foto JMK