Hejtmani jednali s představiteli slovenských krajů o přímé volbě županů, financování sociálních služeb i o zajištění veřejné dopravy

Sdílení zkušeností s vedením českých a moravských regionů a slovenských samosprávných krajů i posílení vzájemné spolupráce, takový byl cíl společného setkání hejtmanů se slovenskými župany v Českém Krumlově 23. a 24. května 2019. Řešily se rozdíly v kompetencích krajů a úřadů, problematika sociálních služeb, finance na opravy silnic i zabezpečení veřejné dopravy, ale také kvalita středního školství, nedostatek zdravotníků či odpadové hospodářství.

S hejtmany zasedli k jednacímu stolu představitelé všech osmi samosprávných krajů Slovenské republiky v čele s předsedou Trnavského kraje Jozefem Viskupičem. „Zajímali jsme se o zkušenosti s přímou volbou slovenských županů, kteří tak získávají silný mandát od voličů, a odvolat je mohou zase jen občané formou referenda,“ vysvětlila Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje. Župani potvrdili, že jsou s přímou volbou spokojeni, protože rozsah jejich pravomocí je podstatně větší než v případě českých kolegů, na druhé straně se zodpovídají ze svých kroků přímo obyvatelům krajů.

Diskutovalo se také o tom, že hejtmani v současnosti apelují na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby dofinancovalo sociální služby v regionech částkou dosahující 2 miliardy korun. Od začátku letošního roku se navýšily platy sociálních pracovníků i zvláštní příplatky, navíc je nutné se zabývat projekty již dříve hrazenými z evropských fondů. „Navýšení platů v sociální oblasti rozhodně vítáme, ale měli jsme být ze strany ministerstva včas informováni, nemluvě o tom, že na každé navýšení musí kraje dostat finanční prostředky v potřebné výši a včas,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová. Slovenští zástupci krajů také mluvili s hejtmany o nedostatku kvalifikovaných pracovníků v sociální oblasti, což platí i pro zdravotnický personál, který často hledá pracovní příležitosti jinde a zdravotníci často odcházejí i do ČR.

Jednu z největších položek krajských rozpočtů na české i slovenské straně tvoří opravy silnic II. a IIII. tříd a s tím související zajištění veřejné regionální dopravy. Župani informovali hejtmany o tom, že na Slovensku stát finančně nepřispívá na opravy krajských silnic a jejich opravy jsou tak pro samosprávné kraje velmi nákladné. České a moravské kraje dostaly od roku 2015 do roku 2018 svých rozpočtů 14, 8 miliardy korun od Státního fondu dopravní infrastruktury na zajištění oprav, další miliardy vynaložily ze svých rozpočtů. V letošním roce by měly dostat ze SFDI 2 miliardy korun, další 2 miliardy budou moci čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu. Některé regiony ale podle podmínek programu na finanční prostředky zřejmě nedosáhnou. Podpora je navíc nesystémová, kraje nemají jistotu, zda peníze obdrží. Hovořilo se i o tom, že kraje připravují soutěže na zajištění železniční dopravy a o čerpání evropských dotací na modernizaci vlaků.

Podstatně dále jsou na Slovensku v zavádění duálního vzdělávání, kdežto v České republice se jeho prvky ve středním školství teprve začínají uplatňovat. Představitelé českých a moravských regionů zase informovali slovenské kolegy o tom, že by chtěli získat větší pravomoc v tom, aby společně s řediteli škol mohli rozhodovat o otevíraných oborech a počtech žáků. Mluvilo se ale také o dopadech sucha, které postihlo obě země, nebo o diskusi, která se vede k odkladu zákazu skládkování využitelného odpadu z roku 2024 na rok 2030.

Hejtmani spolu s župany velmi ocenili možnost vzájemného předávání si informací. „Pro nás je velmi důležité, že jsme se v tomto složení sešli a ve spolupráci chceme rozhodně pokračovat. Nejen mezi hejtmany a župany, ale v celé Evropské unii by měl fungovat proces sdílení těch nejlepších zkušeností z praxe. I my si odnášíme některé zajímavé postřehy, například to, že se hejtmani pravidelně setkávají s vládou a jednají o problémech krajů, to bychom chtěli zavést i u nás. Ujistili jsme se také o tom, že se stát nesmí zbavovat své odpovědnosti vůči regionům, ať už je to v oblasti sociálních věcí, či oprav silnic II. a III. tříd. Těšíme se na další společné setkání Asociace krajů ČR a Sdružení samosprávných krajů SK8, které by se mělo konat v dubnu 2020 na Slovensku,“ řekl Jozef Viskupič, předseda SK8 a župan Trnavského kraje.
foto JMKfoto JMK