TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Telefonní seznam do okrskových volebních komisí v Jihomoravském kraji při volbách do Evropského parlamentu je https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=390765&TypeID=7 .