foto 1 foto 2

Publikace Dědictví z oceli byla oceněna Cenou Gloria musaealis 2018

Výpravná publikace Jihomoravského muzea ve Znojmě „Dědictví z oceli“ získala Cenu Gloria musaealis 2018 za 3. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2018. Kniha, která vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje, představuje ucelenou sbírku orientálních, převážně asijských zbraní v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Tato pro regionální muzeum poněkud exotická sbírka patří k největším svého druhu v České republice i střední Evropě. Kniha vyšla v české a anglické verzi a můžete si ji zakoupit ve Znojmě na pokladnách v minoritském klášteře, v Domě umění i na hradě.
Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018 se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze u příležitosti mezinárodního dne muzeí. Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou připravuje Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR, je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je pak Cena Gloria musaealis.
 

foto JMKfoto JMK