Chystá se výstavba čtyř výjezdových základen jihomoravských záchranářů

Výrazný krok k výstavbě čtyř nových výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (v Boskovicích, Kyjově, Veselí nad Moravou a Mikulově) udělala v pondělí 20. května 2019 krajská rada – schválila zahájení zadávacího řízení na zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení těchto staveb, a to včetně výkonu autorského dozoru.

„V případě výjezdových základen v Boskovicích, Kyjově a Veselí nad Moravou počítáme s hodnotou veřejné zakázky ve výši 3 miliony korun bez DPH, u Mikulova by mělo jít o částku o milion korun nižší. Výstavba všech čtyř záchranářských základen bude financována z úvěru od Evropské investiční banky. Zároveň také budeme využívat své vlastní uspořené prostředky z minulých let. Celkové předpokládané náklady akce „ZZS JMK – výjezdová základna Mikulov“, jejíž součástí je zmíněná veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby, představují k dnešnímu dni částku ve výši 49,5 milionu korun, u zbývajících tří staveb se vždy jedná o částku přibližně 62,8 milionu korun,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

V Boskovicích bude nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby situovaná v areálu Nemocnice Boskovice s.r.o. Nemocnice nabídla pro výstavbu Jihomoravskému kraji volný pozemek v západní části areálu. Tento pozemek je aktuálně ve vlastnictví kraje.
V Kyjově má být nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby rovněž umístěná v areálu zdejší nemocnice. V dnešní době se v blízkosti nemocnice v severozápadním okraji areálu nachází stávající výjezdová základna ZZS JMK, která nesplňuje standardy budov ZZS JMK a adaptace je v podstatě nemožná z důvodu nedostatečného počtu a rozměrů garáží sanitních vozidel, nedostatečného zázemí posádek a celkového konstrukčního řešení objektu. Proto bude realizována výstavba nové základny na jiném místě v areálu, neboť stávající pozemek je limitován ochrannými pásmy sítí a problematicky řešitelnou dopravní obslužností.
Také ve Veselí nad Moravou půjde o novou budovu. Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby JMK je zde v současnosti situována ve vlastním objektu. Ten sousedí s poliklinikou, se kterou je v úrovni druhého a třetího nadzemního podlaží provozně propojen. Součástí objektu nejsou stání zásahových sanitních vozidel, která jsou parkována na volném prostranství před objektem, což odporuje standardu výjezdových základen ZZS JMK, ale i současným předpisům. Nevyhovující jsou i tepelně-technické parametry obvodového pláště a plastová okna o nedostatečných tepelně-technických parametrech.
V Mikulově se jedná se o stavbu nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v západní části města, v těsné blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.