Z Ratíškovic vede čtyřkilometrová cyklostezka do Hodonína

V Ratíškovicích byla ve čtvrtek 16. května 2019 za účasti hejtmana Bohumila Šimka oficiálně otevřena téměř čtyřkilometrová cyklostezka do Hodonína.

Cyklostezka za 28 milionů korun přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu, protože na souběžné silnici z Ratíškovic do Hodonína bylo už několik nehod aut a cyklistů. Trasa vede podél silnice II/432 a spojuje Ratíškovice od ulice U Hájenky s hodonínskou částí Pánov. Zde sídlí několik velkých podniků, ve kterých pracují lidé z Ratíškovic. Jejich jízda do práce tak bude bezpečnější.
Tři metry široká cyklostezka měří 3666 metrů a je z asfaltového betonu. Většinu nákladů pokryl Státní fond dopravní infrastruktury. Dvěma miliony korun přispělo město Hodonín, milion dal Jihomoravský kraj a čtyři miliony uhradily Ratíškovice.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK