Jihomoravské místní akční skupiny jednaly v Brně

Představitelé místních akčních skupin (MAS) z Jihomoravského kraje se ve čtvrtek 16. května 2019 sešli v prostorách brněnského sídla krajského úřadu, aby projednali společná témata a projekty. Za jednacím stolem tak společně zasedli například zástupci Jižního Slovácka, Hrušovanska, Moravského krasu, Strážnicka nebo MAS Bobrava, Brána Brněnska a dalších dvanácti MAS z jihu Moravy. Na setkání je přivítal radní Petr Hýbler.

Zástupci „MASek“ projednali spolupráci v rámci společných záměrů, jako jsou například projekty Klimatická zeleň nebo šablony škol. Hlavním cílem v projektu „KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň“ je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptaci příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem. Hlavními výstupy projektu na území Jihomoravského kraje bude nejen organizování seminářů a workshopů, vypracování studií ve spolupráci s univerzitami ale i výsadba téměř 6 000 stromů do krajiny. Šablony, nebo tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy v obcích a městech.

Součástí čtvrtečního jednání na krajském úřadě byla i prezentace jednotlivých MAS, které na stáncích předvedly výrobky a pochutiny typické pro jednotlivé regiony.

foto JMKfoto JMKfoto JMK