Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Zóny havarijního plánování JMK

Zóna havarijního plánování je území stanovené v bezprostředním okolí provozovatelů zařazených ( zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií) do skupiny B. V tomto území jsou pak uplatňovány požadavky havarijního plánování formou havarijního plánu. Zóny havarijního plánování stanovuje krajský úřad Jihomoravského kraje. Vnitřní zónou havarijního plánování obvykle tvoří areál objektu. Vnější zóna havarijního plánování je stanovena dle vyhlášky MV č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

 

Zóny Havarijního plánování jsou na území Jihomoravského kraj stanoveny pro objekty:

  • ČEPRO, sklad Střelice
  • Flaga Hustopeče
  • Fosfa Břeclav
  • Linde Gas Brno
  • MOLITAN a.s.
  • PZP Dolní Dunajovice
  • PZP Tvrdonice
  • PZP Dambořice

Hranice zón havarijního plánování jsou vyznačeny v mapě ZHP:

aktualizováno 23.08.2019