foto 1 foto 2

Zóny havarijního plánování JMK

Zóna havarijního plánování je území stanovené v bezprostředním okolí provozovatelů zařazených (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) do skupiny B. V tomto území jsou pak uplatňovány požadavky havarijního plánování formou havarijního plánu. Zóny havarijního plánování stanovuje krajský úřad Jihomoravského kraje. Vnitřní zónu havarijního plánování obvykle tvoří areál objektu. Vnější zóna havarijního plánování je stanovena dle zákona o prevenci závažných havárií, §§26–30 (Hlava IV, Díl 3 „Vnější havarijní plán a zóna havarijního plánování“).

 

Zóny havarijního plánování jsou na území Jihomoravského kraj stanoveny pro objekty:

 • Austin Manerov
 • ČEPRO, sklad Klobouky u Brna
 • ČEPRO, sklad Střelice
 • Flaga Hustopeče
 • Fosfa Břeclav
 • Linde Gas Brno
 • MOLITAN a.s., Břeclav
 • PZP Dambořice + Uhřice
 • PZP Dolní Bojanovice
 • PZP Dolní Dunajovice
 • PZP Tvrdonice

Hranice zón havarijního plánování jsou vyznačeny v mapě ZHP:

aktualizováno 30.03.2020