Odstartoval nový ročník soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019

Již desátým rokem Ministerstvo zemědělství uděluje značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji, rovněž i 14. ročníku krajské potravinářské soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019. Do letošního ročníku se mohou regionální výrobci potravin přihlašovat do 27. května 2019.

Cílem soutěží je podpora malého a středního podnikání v regionech a zároveň snaha pomoci spotřebitelům v orientaci při vyhledávání kvalitních regionálních potravin s dohledatelným producentem – výrobcem. Cílem je přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery ( zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími) jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji. Například na farmářských trzích v kraji, na festivalech jídla jako jsou Slavnosti okurek ve Znojmě, Slavnosti vína v Brně, Husí slavnosti v Boskovicích, Jihomoravské dožínky v Brně a dalších kulturně společenských akcích v Jihomoravském kraji. Oceněné výrobky a jejich výrobci se představí také na Výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Více informací (přihlašovací formuláře, zásady soutěže, metodiku apod.) najdete na www.regionalnipotravina.cz  a www.kisjm.cz  .