Přesun příslušníků jednotek NATO v rámci cvičení SABER GUARDIAN 2019

Cvičení jednotek NATO SABER GUARDIAN 2019 je jednou z aktivit, jimiž Aliance reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí ve světě a demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně. V rámci cvičení se ve dnech 24. - 30. května 2019 a 15. - 25. června 2019 uskuteční přesuny příslušníků U. S. Army přes území České republiky. Konkrétně se bude jednat o průjezd 15. ženijního praporu a 2. kavalerie přes naše území na cvičení a zpět. Touto trasou se bude přesunovat celkově 352 kusů techniky a 821 osob.

Přesuny budou realizovány přes hraniční přechody Rozvadov, Náchod a Břeclav. Jednotky vstupující na území České republiky přes hraniční přechod Rozvadov se budou přesouvat po trase D5, D0, D1, D10 do kasáren Stará Boleslav, kde je plánováno přenocování. Přesuny budou dále pokračovat na hraniční přechod Břeclav po trase D10, D1 a D2. Jednotky vstupující přes hraniční přechod Náchod se budou přesouvat po trase I/33, I/11 a I/38 do Rančířova, kde je plánováno přenocování. Přesun bude dále pokračovat na hraniční přechod Břeclav po trase I/38, D1 a D2. Všechny přesuny po území České republiky budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky.