Informace č.j.: JMK 27117/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                    Sp.Zn.                                           Vyřizuje/linka                       Brno
ze dne                          JMK 27117/2008                 S-JMK 27117/2008 OKP                 Krásná/541651233                4. 3. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Poysdorfu/IIe“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 23. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Poysdorfu/IIe“ (dále jen „Žádost“).
 
 
            V Žádosti je uvedno:
Ve čtvrtek 18.10.2007 se ing. Venclík zúčastnil jednání v Poysdorfu.
Požadujeme předat
informaci, s kterými ‚konretními’ osobami v Poysdorfu náměstek hejtmana a členové jeho doprovodu jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo
a jakých ‚závěryů‘ bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy / zápisy z těchto jednání a cestovní zprávy prvního náměstka JMK a jeho doprovodu.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová,
přijatá i odeslaná
“.
 
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. kopii zápisu s názvem „Zápis ze zahraniční služební cesty do Poysdorfu (Rakouská republika)“.
           
 
            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                    v z. JUDr. Dagmar Dorovská
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                    odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz