Uzavírka silnice I/43 - Černá Hora

Upozorňujeme řidiče, že ve dnech 8. 5. 2019 – 19. 5. 2019 bude opět úplně uzavřena silnice I/43 v úseku obchvatu Černé Hory z důvodu celoplošné opravy krytu vozovky silnice I. třídy v návaznosti na dokončenou opravu mostu. Obousměrně bude provoz veden přes městys Černá Hora po silnicích II. a III. třídy.

POZOR !!
Největší komplikace v dopravě jsou očekávány ve dnech 8. 5. 2019 - 12. 5. 2019 (tj. od středy 8. 5. 2019, kdy je státní svátek, až do neděle 12. 5. 2019), kdy navíc bude z důvodu provedení opravy povrchu vozovky silnice I/43 tato silnice částečně uzavřena v úseku před odbočením do Černé Hory (tj. u křižovatky silnice I/43 a III/0432) a provoz zde bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu v délce cca 200 m a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Obdobně bude semafor na silnici I/43 znovu osazen ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2019 v délce cca 100 m a provoz opět bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Náhradní termín v případě nepřízně počasí pro tuto etapu se světelnou signalizací je stanoven v termínu od 24. 5. 2019 do 26. 5. 2019.

Žádáme řidiče, aby sledovali nejen dopravní informace www.dopravniinfo.cz , ale rovněž aktuální dopravní zpravodajství v médiích. Pro osobní individuální dopravu ve směru na Svitavy doporučujeme využít alternativní trasu, i když objížďka není oficiálně nařízena a vyznačena. Rovněž je nutné ze strany řidičů zodpovědně plánovat všechny sváteční a víkendové cesty s ohledem na bohužel dlouhodobě nevyhovující dopravní situaci na silnici I/43 a absenci kapacitních objízdných tras.