Informace č.j.: JMK 27110/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./                 ČJ.                                    Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                            JMK 27110/2008                 S-JMK 27110/2008 OKP                Krásná/541651233               4. 3. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Poysdorfu/IIb“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Poysdorfu/IIb“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Ve čtvrtek 18.10.2007 se ing. Venclík zúčastnil jednání v Poysdorfu.
Požadujeme předat kopii itineráře pro celou cestu Brno – Poysdorf – Brno,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme,
že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                      v z. JUDr. Dagmar Dorovská
                                                                    vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
                                                                                     odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz