Jižní Morava se představí na EXPO 2020 v Dubaji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 6. května 2019 schválila účast Jihomoravského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve dnech 30. ledna – 13. února 2021. Jihomoravský kraj tak bude mít možnost představit na EXPO 2020 rozvojové a inovační možnosti i propagovat jižní Moravu jako kraj vytvářející příznivé podmínky pro rozvoj vědy a výzkum.

Všeobecná světová výstava EXPO 2020 se uskuteční v Dubaji od 20. října 2020 do 10. dubna 2021. Jedná se o první světovou výstavu, kdy je hostitelem arabská země. Výstaviště EXPO 2020 se rozkládá na ploše cca 4,5 km2. Během konání akce se počítá s účastí přes 25 milionů návštěvníků. Český pavilon se bude nacházet v zóně „Sustainability“ na pozemku s plochou 2 200 m2 a bude u jednoho z hlavních vstupů výstaviště. Má ambici stát se „oázou v poušti“ a „chytrým“ pavilonem.

Technologickým jádrem bude systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resource) vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur, které vyvíjejí vědci AV ČR a ČVUT. Národní pavilon České republiky nabídne prostor pro dva stálé exponáty, které budou reprezentovat původní technologické inovace a moderní design současných tvůrců: systém S.A.W.E.R. a monumentální skleněná instalace společnosti LASVIT, oba exponáty se mají stát i hlavními návštěvnickými magnety, budou umístěny ve vstupní hale pavilonu. O patro výš vznikne výstavní galerie určená pro rotační expozice, z nichž každá potrvá dva týdny, a která nabídne prostor světově konkurenceschopným českým firmám. Návštěvníkům pavilonu se představí to nejlepší z vědy, průmyslu, inovací, ale také lázeňské péče a rekordů.

Pro prezentaci krajů, měst a institucí je určena rotační expozice, která se mění dle konkrétních výše uvedených oblastí. Vzhledem k potenciálu Jihomoravského kraje a statutárního města Brna se jako tematicky nejvhodnější jeví účast na výstavě/rotační expozici „ČESKÉ NANO“ v období 30. ledna – 13. února 2021 na rozloze cca 100 m2. V rámci pracovního konceptu rotační expozice „Od nanostruktur do vesmíru“ by šlo o představení prostřednictvím technologií spojených s elektronovou mikroskopií a leteckým (vesmírným) průmyslem, což jsou klíčové obory Regionální inovační strategie. Pro zúčastněné firmy (partnery z privátního sektoru) by prezentace na EXPO 2020 mohla představovat vhodný nástroj pro průnik na trhy Středního východu a posílení image ve svém oboru (mezi dodavateli, konkurencí apod.).

Celkové předpokládané náklady za účast na EXPO 2020 jsou odhadovány na 4 miliony korun bez DPH a budou rovnoměrně rozděleny mezi Jihomoravský kraj a město Brno. Celkové náklady na prezentaci kraje na EXPO 2020 jsou tedy předpokládány do maximální výše 2 milionů korun bez DPH (2, 42 milionu korun vč. DPH). Privátní sektor by přispěl buď finančně (v tom případě by o tuto částku byly celkové náklady poníženy) nebo dodáním interaktivních exponátů.
foto JMK