Rada Jihomoravského kraje jednomyslně vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím vlády ohledně financování moto GP

Rada Jihomoravského kraje dnes (6. května 2019) na svém pravidelném zasedání přijala usnesení, ve kterém zásadně nesouhlasí s rozhodnutím vlády ČR podpořit motocyklovou Grand Prix ČR v roce 2019 pouze částkou ve výši 39 mil. Kč místo 65 mil. Kč. Zároveň vyzývá vládu ČR k přehodnocení postoje k financování Grand Prix ČR a navýšení podílu státu tak, aby nedošlo k nenávratnému ukončení pořádání této prestižní sportovní akce v České republice.

Rada Jihomoravského kraje dnes navázala na vyjádření hejtmana Bohumila Šimka a přijetím oficiálního usnesení se distancuje od rozhodnutí vlády ČR ve věci podpory Grand Prix ČR. Rozhodnutí vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 o udělení podpory 39 milionů korun je pro nás zcela nepochopitelné. A to zejména v kontextu jednání, které proběhlo 17. dubna 2019 za účasti premiéra, gesčních ministrů, zástupců kraje a města, k vyjasnění všech případných dotazů. V případě, že vláda ČR v co nejkratší době nerevokuje své rozhodnutí a nezvýší svůj podíl na financování Grand Prix ČR, bude muset kraj a město zahájit jednání o předčasném ukončení smlouvy s promotérem DORNA SPORTS, S.L., což fakticky znamená nenávratný konec MotoGP v České republice, ekonomická ztráta ve výši minimálně 200 milionů korun ročně na příjmech do státního rozpočtu díky této akci a konec poslední pravidelné akce na území ČR ve formátu mistrovství světa.