Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil bezchybně

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek převzal ve čtvrtek 2. května 2019 z rukou kontrolorů ministerstva financí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018.

Jak vyplývá ze zprávy, při přezkoumání hospodaření kraje za minulý rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání bude součástí závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2018, který bude krajské zastupitelstvo projednávat v červnu tohoto roku.

foto JMKfoto JMKfoto JMK