1. 3. 2008 Změny ve složení Rady Jihomoravského kraje

Změny ve složení Rady Jihomoravského kraje

 

Na 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje (28. 2. 2008) rezignoval ke dni 29. 2. 2008 na svou funkci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igor Poledňák. Členem Zastupitelstva JMK zůstává RNDr. Poledňák i nadále. Z tohoto důvodu se v průběhu zasedání krajského zastupitelstva uskutečnila volba náměstka hejtmana JMK - novou náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje se tak od 1. března 2008 stala Ing. arch. Anna Procházková (ODS). Novým členem Rady Jihomoravského kraje byl zvolen člen Zastupitelstva JMK Vít Blaha (ODS).