Soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“ má své vítěze

Na prvním místě v kategorii Velké stavby v letošním ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“ se umístila kulturní památka Dům č. p. 11 v Pouzdřanech. Výsledky soutěže projednalo krajské zastupitelstvo 25. dubna 2019.

O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodla na rozdíl od předcházejících ročníků odborná komise soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby – hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Do soutěže byly navrženy památky, u nichž k celkové obnově nebo k obnově ucelené části došlo v roce 2018.
Celkem se letos přihlásilo 36 soutěžících památek, do soutěžního klání bylo komisí soutěže vybráno 30 památek. Jejich přehled a výsledky hlasování jsou zveřejněny na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php .

Od 13. března do 5. dubna 2019 bylo možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv ve dvanáctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“. Z hlasování vzešel nově vítěz Ceny veřejnosti ve výši 60 tisíc korun – Římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova jako vlastník kulturní památky kostel Navštívení Panny Marie.

Souhrnné ocenění je rozděleno následovně:

- v kategorii velkých staveb: 150 tisíc korun manželům Kotulánovým z Pouzdřan, jako vlastníkům kulturní památky Dům č. p. 11 za první místo a 100 tisíc korun Římskokatolické farnosti Lomnice u Tišnova, jako vlastníku kulturní památky kostel Navštívení Panny Marie za druhé místo,
- v kategorii díla výtvarného umění: 70 tisíc korun městu Jevišovice jako vlastníku kulturní památky boží muka tzv. Floriánek za první místo a 40 tisíc korun obci Hrádek jako vlastníku kulturní památky sousoší Kalvárie za druhé místo,
- v kategorii drobné stavby: 50 tisíc korun městu Moravský Krumlov jako vlastníku kulturní památky kaplička Panny Marie za první místo a 10 tisíc korun městu Vracov jako vlastníku kulturní památky kaplička sv. Jana Nepomuckého za druhé místo.

„O přidělení cen a pořadí rozhodla Rada a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na základě výsledků soutěže poskytnutých komisí soutěže doplněnou o zástupce Fakulty architektury VUT Brno, nositelů titulu Rytíř památkové péče, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Moravského zemského muzea. Krajská rada také na návrh komise soutěže udělila zvláštní ceny ve výši 25 tisíc korun a tituly „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ paní Barboře Šenkyříkové z Doubravníku a manželům Janíčkovým z Lukova jako osobnostem Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl radní Tomáš Soukal.

Cílem soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ řekl radní Soukal.