Dobrovolní hasiči mohou i nadále počítat s významnou podporou kraje

Na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí míří z rozpočtu Jihomoravského kraje 208 obcím dotace v celkovém objemu 27,75 milionu korun. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo na svém zasedání 25. dubna 2019. Přehled rozdělených dotací je zveřejněn zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Uploads/7145-7-Seznam+zadatelu+schvalenych+21_ZJMKpdf.aspx .

Dotace jsou určeny na rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic, pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky a pořízení věcných prostředků požární ochrany. „Dalšími dnes schválenými dotacemi jsou dotace na podporu hasičského sportu ve výši 2 miliony korun pro Moravskou hasičskou jednotu a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje. Díky těmto prostředkům bude zajištěna lepší připravenost dobrovolných hasičů a bude podporováno i zlepšování jejich fyzické kondice. Pro zastřešující organizace dobrovolných hasičů, a to Moravskou hasičskou jednotu a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje, jsme schválili další prostředky v rámci finanční podpory z memorand, celkem 1,5 milionu korun. Dnes jsme rozhodli také o schválení finančních prostředků v rozpočtu kraje ve výši 1,2 milionu korun na nový dotační program Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje – kategorie JPO III, který bude v následujícím období vyhlášen. Jihomoravský kraj tak i v letošním roce poskytne významnou podporu jednotkám sborů dobrovolných hasičů, její rozdělování je optimalizováno a zefektivněno,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

V rozpočtu Jihomoravského kraje pro letošní rok byla podpora požární ochrany systematicky rozdělena do několika oblastí. Jednou z výrazných položek je spolufinancování dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z prostředků Jihomoravského kraje, kde byla proti roku předcházejícímu podpora navýšena o 2 miliony korun na celkových 30 milionů korun. Tyto dotace jsou určeny jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. O rozdělení prostředků ve výši více než 21 milionů korun z této částky rozhodli krajští zastupitelé v březnu. Zbývající prostředky jsou připraveny k rozdělení v průběhu roku 2019, zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

foto JMK