Zastupitelé přivítali prvního občánka kraje

Součástí programu zasedání krajského zastupitelstva 25. dubna 2019 bylo přivítání prvního občánka Jihomoravského kraje narozeného v letošním roce a dále také první narozené děti jednotlivých okresů jižní Moravy. Hejtman Bohumil Šimek je představil zastupitelům a jejich rodičům předal pro děti finanční i věcné dary a pamětní listy.

Prvním občánkem se letos stal chlapec Jiří, který se narodil 26 minut po půlnoci 1. ledna v Nemocnici Břeclav. Od kraje obdržel pamětní list, pamětní medaili hejtmana, ručně upletenou dečku od zaměstnankyň krajského úřadu, finanční dar ve výši 20 tisíc korun a věcný dar do výše 5 000 korun.

Další děti - první občánci jednotlivých okresů – dostaly pamětní list, ručně upletenou dečku od zaměstnankyň krajského úřadu, finanční dar ve výši 10 000 korun a dále věcné dary do výše 3 000 korun.

foto JMK