Inženýrský den řešil problematiku využití srážkových vod

Problematika hospodaření s vodou byla ústředním tématem tradiční odborné konference Inženýrský den, která se ve středu 24. dubna 2019 uskutečnila v Brně. Účastníky konference za Jihomoravský kraj pozdravil předseda krajského výboru zastupitelstva Miroslav Kubásek.

Cílem konference bylo seznámit přítomné s problematikou hospodaření s vodou z pohledu efektivního využití srážkových vod. Jednotlivé odborné příspěvky byly zaměřeny na opatření v krajině umožňující zvýšení její retenční schopnosti, na kvalitu povrchových vod a definování limitů pro využití dešťových vod v sídlech i v budovách.

foto JMKfoto JMKfoto JMK