Informace č.j.: JMK 12947/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Váš dopis zn./               ČJ.                                   Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                          JMK 12947/2008                S-JMK 12947/2008 OKP                Krásná/541651233               3. 3. 2008
                                                                            S-JMK 12969/2008 OKP
                                                                            S-JMK 12975/2008 OKP
                                                                            S-JMK 12977/2008 OKP
                                                                            S-JMK 12979/2008 OKP
 
 
Poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 1. 2008 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvy:
 
-          „Žádost o informace dle zákona 106/99 – vyřizování stížnosti – sdělení
k R43 – obce - II
“,
-         „žádost o informace dle zákona 106/99 – vyřizování stížnosti – dozor MV
nad JMK – korespondence s ‚Občanské sdružení‘ Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích
“,
-         „žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence ‚s‘ zastupiteli JMK
“,
-         „žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence s MD
“,
-         „žádost o informace dle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI – dozor MV
nad JMK – korespondence s MŽP
“.
 
 
            V Žádostech požadujete:
Požadujeme předat kopii veškeré korespondence přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání této stížnosti. Korespondencí se rozumí korespondence písemná, faxová i emailová, záznamy/zápisy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
 
S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady na jejich vydání, byli jste dopisem č.j.: JMK 19239/2008 ze dne 5. 2. 2008 vyzváni k zaplacení úhrady za požadované informace. Úhrada ve výši 36,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 27. 2. 2008.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace k jednotlivým Žádostem, resp. sdělujeme následující:
 
 
  1. vyřizování stížnosti – sdělení k R43 – obce – II(evidované povinným subjektem pod sp. zn.: S - JMK 12947/2008 OKP)
Po podání Vaší stížnosti ze dne 4. 5. 2007 s názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace ‚sdělení
k R43 – obce - II‘
“, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 7. 5. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1316/2-2007
ze dne 31. 5. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 13. 6. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 4. 6. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1316/2-2007, který Vám předáváme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         s MMR nebyla vedena ve věci žádná korespondence.
 
 
  1. vyřizování stížnosti – dozor MV nad JMK - korespondence s ‚Občanské sdružení‘ Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích (evidované povinným subjektem pod sp. zn. S – JMK 12969/2008 OKP)
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace - ‚korespondence ve věci podání OS Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1786-2/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1786/2-2007, který Vám předáváme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         od MMR Jihomoravský kraj dosud žádnou korespondenci neobdržel.
 
 
  1. VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence ‚s‘ zastupiteli JMK (evidované povinným subjektem pod sp.zn. S - JMK 12975/2008 OKP)
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace –‚korespondence se zastupiteli JMK‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007,
byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1784-1/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1784/2-2007, který Vám předáváme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         od MMR Jihomoravský kraj dosud žádnou korespondenci neobdržel.
 
 
  1. VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence s MD(evidované povinným subjektem pod sp.zn. S - JMK 12977/2008 OKP)
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace – ‚korespondence s MD‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1780/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1780/2-2007, který Vám předáváme v příloze.
 
k písm. b) Žádosti:
-         s MMR nebyla vedena ve věci žádná korespondence.
 
 
  1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI – dozor MV nad JMK – korespondence s MŽP(evidované povinným subjektem pod sp. zn. S - JMK 12979/2008 OKP)
Po podání Vaší stížnosti ze dne 14. 7. 2007 s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace – ‚korespondence s MŽP‘ “, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 16. 7. 2007, byla přijata následující korespondence:
 
k písm. a) Žádosti:
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) č.j. ODK-1781/2-2007
ze dne 2. 8. 2007, doručené na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
dne 20. 9. 2007 (včetně vráceného spisového materiálu), které bylo adresováno
i Vašemu sdružení a včetně dodejky, dle které Vám bylo rozhodnutí doručeno
dne 10. 8. 2007. Tudíž máte tuto písemnost prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně zasílána. Součástí vráceného spisu je i soupis spisu č.j. ODK-1781/2-2007, který Vám předáváme v příloze
 
k písm. b) Žádosti:
-         s MMR nebyla vedena ve věci žádná korespondence.
 
 
Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                        DIČ                         Telefon               Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337           CZ70888337           541651233           541651289            krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz