Silničáři začnou projektovat obchvaty Lhoty Rapotiny a Neslovic

Nákladní auta naložená materiálem z kamenolomu projíždějí obcí, tranzitující kamiony obtěžují obyvatele hlukem a víří prach. To jsou jen některé z problémů, které by měly vyřešit obchvaty obcí Lhota Rapotina a Neslovice, jejichž investiční záměry na svém dnešním (18. dubna) zasedání schválili radní Jihomoravského kraje. Silničáři tak mohou začít s projekční přípravou obou staveb.

Plán na výstavbu obchvatu Lhoty Rapotiny je součástí důležitého silničního tahu z Lipůvky přes Blansko, Rájec-Jestřebí – Boskovice až do Sebranic. Stávající silnice II/374 vykazuje v tomto úseku řadu dopravních závad, a proto kraj dlouhodobě sleduje její přeložku. Obchvat Lhoty Rapotiny je důležitou součástí úpravy tohoto nevyhovujícího úseku.

„Stávající silnice II/374 je v průtahu obcí Lhota Rapotina mimo jiné významně zatížena nákladní dopravou z blízkého kamenolomu, která má jednak negativní vliv na zdraví obyvatel v obci a jednak má vliv na stavební stav komunikace, která nebyla na vysoké dopravní zatížení nákladními vozidly kamenolomu v minulosti stavěna,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Obchvat podle něj přispěje k vyšší bezpečnosti dopravy a komfortu obyvatel obce.

„Příprava i realizace stavby se předpokládá ve dvou etapách. Obchvat Lhoty Rapotiny ve spojení se stavbou železniční tratě Boskovické spojky zajistí rovněž účinnou protipovodňovou ochranu obce. Řešení stavby vzhledem k úrovni povodňové hladiny předpokládá předchozí nebo současnou realizaci Boskovické spojky,“ doplnil Hanák s tím, že stavba spojky, připravovaná Správou železniční dopravní cesty, je jednou z priorit Jihomoravského kraje z hlediska optimalizace železniční dopravy v širší brněnské aglomeraci.

Neslovice leží na silničním tahu, které umožňuje spojení Brna, Znojemska a oblasti jaderné elektrárny Dukovany. Silnici II/394, která prochází obcí, zatěžují projíždějící kamiony a náklaďáky. „Obcí projede ve špičce až tisíc nákladních vozidel za den. Občany obtěžuje hluk i prach,“ přiblížil situaci Hanák. Obchvat Neslovic jednak zvýší bezpečnost dopravy, za druhé pomůže vyřešit i dosavadní nevhodné řešení křižovatky ve středu obce.

„Obě stavby budeme v budoucnu financovat z rozpočtu Jihomoravského kraje, případně bychom rádi využili i příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury nebo příslušného operačního programu evropských dotací,“ uzavřel Hanák. 
 

Kraj letos opraví přes 7,5 kilometru silnic technologií mikrokoberců

Položení tenké živičné vrstvy, takzvaného mikrokoberce, dokáže silnici vyhladit a zbavit prasklin i výtluků a je přitom levnější než kompletní rekonstrukce. Jihomoravský kraj plánuje v letošním roce využít tuto technologii pro opravu více než 7,5 kilometru silnice. Akce za přibližně 13,7 milionu korun (bez DPH) dnes (18. dubna) na svém zasedání schválili radní Jihomoravského kraje.

„Oprava povrchu silnice položením mikrokoberce se bude týkat silnic mezi Sloupem a křižovatkou na Šošůvku, Ostrovem a Vilémovicemi, úseků silnic a začátku serpentin u Onšova a komunikací mezi Němčičkami a Plavečí a Mikulovicemi a Němčičkami,“ vypočetl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Začít by se mělo s pracemi již v červenci letošního roku. Po nových mikrokobercích by pak auta začala jezdit letos v září.