Rekonstrukce oddělení ORL a neurologie Nemocnice Vyškov bude brzy zahájena

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. dubna 2019 schválila přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie“, která je uzavírána mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a brněnskou obchodní společností KALÁB – stavební firma, s.r.o. jako zhotovitelem.

Předmětem veřejné akce je zásadní rekonstrukce a modernizace budovy B a části budovy C. „Vybraná firma zároveň zajistí nové venkovní sítě technické infrastruktury a nezbytné úpravy přilehlých venkovních ploch. Hodnotu veřejné zakázky na stavební práce předpokládáme v objemu zhruba 127 milionů korun včetně DPH,“ řekl radní Milan Vojta.

Jihomoravský kraj bych chtěl investici zvládnout do konce roku 2020, samotné práce mají začít v květnu letošního roku a celá akce bude realizována za provozu.

Objekt neurologie pochází už z roku 1951. Původně sloužil jako ubytovna zdravotnického personálu. V 70. letech byla budova uzpůsobena pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. V téměř nezměněném dispozičním a prostorovém uspořádání slouží dodnes. Zásadní rekonstrukci budova potřebuje. Technický stav, zejména pak střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací, je dávno za zenitem životnosti. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK