Škola v Boskovicích má modernější vybavení pro výuku

Modernizované učebny i bezbariérový přístup mohou nyní při své výuce využívat žáci krajem zřizované Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice. Nově vybavené prostory byly za přítomnosti hejtmana Bohumila Šimka a radní Jany Pejchalové slavnostně otevřeny v úterý 16. dubna 2019.

Realizace projektu s celým názvem „Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce“ přišla na téměř 23 milionů korun. V drtivé většině šlo o prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhruba třemi miliony z vlastního rozpočtu přispěl Jihomoravský kraj jako zřizovatel školy. Byly tak modernizovány odborné učebny v oborech Diplomovaná všeobecná sestra (VOŠ), Veterinární prevence a Informační technologie (SŠ). Součástí celé akce bylo také vybudování bezbariérového přístupu – schodišťové plošiny v hlavní budově školy, která tak usnadní pohyb osobám s handicapem po škole.

Souběžně s tímto projektem byly na škole odstraněny závady z energetického auditu, došlo tak ke snížení energetické náročnosti budov, zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí. Práce byly financovány zejména z investiční dotace Jihomoravského kraje (13,3 mil. korun) a dále z Operačního programu životní prostředí (7,1 mil. korun).

foto JMK