Kulatý stůl na podporu pečujících osob

Jak podpořit pečující osoby na regionální a lokální úrovni? - to bylo téma kulatého stolu, který se konal v úterý 16. dubna 2019 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jeho účastníky pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

"Aspoň několik hodin týdně se neformální péči věnuje v České republice minimálně 1,5 mil občanů. Vzhledem k demografickému vývoji je nezbytné neformální péči podporovat. Nelze očekávat, že by v budoucnu vše vyřešila institucionální péče. Nebudou na to ani ekonomické a pravděpodobně ani lidské zdroje," konstatoval náměstek Šlapal.

Diskutující se věnovali oblastem, ve kterých mohou kraje a obce usilovat o podporu pečujících osob, konkrétním opatřením a nástrojům podpory, zazněly příklady z praxe i sdílení vlastních zkušeností. Kulatého stolu se zúčastnili představitelé krajů a obcí, pracovníci regionálních a lokálních poboček úřadů práce, zástupci poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb i zájemci z řad odborné veřejnosti. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK