foto 1 foto 2

Krajský úřad se zajímá, jak jsou s jeho prací spokojení občané

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o zapojení se do každoročního zjišťování míry spokojenosti se službami, které Vám Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytuje. Budeme velmi rádi, pokud nám prostřednictvím krátkého elektronického dotazníku dáte vědět, co je pro Vás důležité, s čím jste spokojeni a v čem spatřujete možnosti ke zlepšení. Výsledky dotazníkových šetření jsou pro nás zásadním podkladem pro rozhodování při hledání cest ke zkvalitnění naší práce.
Dotazník, včetně všech nezbytných informací, je Vám k dispozici od 15. dubna 2019 do 31. května 2019 (včetně) na odkazu: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=386584&TypeID=10100

Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut.

Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

S přáním pěkného dne

JUDr. Roman Heinz, PhD.
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje“