foto 1 foto 2

Nové Multifunkční prostory pro odborný výcvik stavebních řemesel

Slavnostní otevření nového Multifunkčního prostoru pro odborný výcvik na výuku modulových zdících systémů se uskutečnilo 9. dubna 2019 ve Střední škole staveních řemesel Brno-Bosonohy, p. o. U příležitosti slavnostního otevření Multifunkčního prostoru se v jeho prostorách konal ve dnech 9. – 10. 4. 2019 IX. ročník soutěže „Obkladačské naděje 2019“, kterou vyhlásil Cech obkladačů ČR.
Výstavba byla realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4.
Projekt je reakcí na konzultace s potenciálními zaměstnavateli budoucích absolventů a jejich požadavky na výuku odpovídající novým trendům v současné praxi ve stavebnictví a také na potřebu, kde by bylo možné realizovat v tempu a odpovídající potřebě výuky stavby z těchto modulových systémů v průběhu celého školního roku.
Výstupem projektu je zajištění klíčových kompetencí v technických a řemeslných oborech a zvýšení kvality vzdělávání s následným efektivním uplatněním na trhu práce, kde řemesla zažívají svůj comeback.