Hejtman jednal s polskou velvyslankyní

Především o současné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a jeho partnerským regionem Lodžským vojvodstvím hovořil hejtman Bohumil Šimek s novou velvyslankyní Polska v České republice Barbarou Ćwioro. Hejtman přijal polskou velvyslankyni v prostorách brněnského sídla krajského úřadu ve středu 10. dubna 2019.

Jihomoravský kraj má s Lodžským vojvodstvím podepsánu smlouvu o spolupráci od roku 2005. Hlavními společnými tématy obou regionů jsou především cestovní ruch, spolupráce škol, mládeže, sféra sportu nebo kultury. Lodžské vojvodství je také pravidelným účastníkem veletrhů turistických možností v regionech Regiontour.

Barbara Ćwioro, která je velvyslankyní Polska v ČR od září minulého roku, zavítala do moravské metropole v souvislosti s probíhajícími Dny polské kultury.  

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK