Startuje celoroční sbírka šatstva, kterou organizuje Jihomoravský kraj


Sbírku šatstva pro osoby nacházející se v nepříznivé životní situaci, kterým se kromě jiných základních potřeb nedostává také náhradní oblečení, organizuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna již od roku 2015. Rozšířením této pomoci je celoroční sbírka šatstva, vyhlášená od května letošního roku.

“Každé první pondělí v měsíci budou moci zaměstnanci krajského úřadu přinést na odbor sociálních věcí nejen oblečení, které už nebudou potřebovat, ale také boty, batohy, ručníky, ložní prádlo, spacáky a deky atd. Výtěžek sbírky bude průběžně předáván přímo do tzv. sociálního šatníku oddělení sociální pomoci a prevence Magistrátu města Brna, jehož zaměstnanci následně vybrané věci rozdělí potřebným klientům,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal.

Jednou ze základních hodnot, kterou Krajský úřad Jihomoravského kraje uznává, jsou principy společenské odpovědnosti aplikované v různých činnostech úřadu. Je proto pro něj samozřejmostí věnovat pozornost nejenom zaměstnancům, ale také svým klientům a lidem, kteří potřebují pomoc.  Krajský úřad Jihomoravského kraje se v roce 2013 stal první institucí veřejné správy v ČR, která systém managementu společenské odpovědnosti certifikovala. V roce 2014 obdržel ocenění Národní cena ČR za společenskou odpovědnost v kategorii veřejná správa.