Kraj podpoří v rodinné politice neziskové organizace a obce dotacemi ve výši 7,5 milionu korun

Dotace v celkové výši 7,5 milionu korun na projekty z oblasti rodinné politiky schválila na dnešní (8. dubna 2019) schůzi Rada Jihomoravského kraje. Tato částka byla rozdělena mezi neziskové organizace, které požádaly o finanční podporu z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny a na podporu neformálně pečujících osob, dále mezi obce, které žádaly na podporu aktivit v rodinné a seniorské politice.

„Jihomoravský kraj po dvou letech obnovil dotační program pro obce a vyčlenil na něj 2,5 milionu korun. Podpořeny byly projekty zaměřené na vzdělávací aktivity pro rodiče a seniory, mezigenerační vztahy a komunitní život, realizaci schválených opatření auditu familyfriendlycommunity, seniorská a mezigenerační kontaktní centra včetně Senior pointů,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Pro neziskové organizace byly vyhlášené dva dotační programy, jeden na podporu služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi, druhý na podporu pečujících osob, který má pomoci k překonávání obtíží se soustavnou neformální péčí o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora.
„Rozdělili jsme celkem 1,5 milionu korun na podpůrné programy pro pečující, vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost, nově také na rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče. Na služby pro rodiny bylo schváleno rozdělení dotací ve výši 3,5 milionu korun, což je o 500 000 korun více než minulý rok“, dodal náměstek Šlapal.

V rámci všech dotačních programů bylo uspokojeno 177 žádostí ze 191 podaných.