Kraj již po jedenácté podpoří tábory pro děti ze sociálně slabých rodin

Jednou z aktivit, kterou Jihomoravský kraj realizuje v rámci opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou, jsou tábory pro děti ze sociálně slabých rodin.

„Již jedenáctým rokem s námi na realizaci této aktivity spolupracují sociální odbory obecních úřadů v Jihomoravském kraji, navrhují nejenom osvědčené organizátory táborů, ale také potřebné děti. Letos preferujeme pobytové tábory pro děti, které se „našich“ táborů ještě nezúčastnily,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.
V rozpočtu rodinné politiky Jihomoravského kraje pro rok 2019 je na tyto tábory alokováno 450 tisíc korun. „Podpoříme více než 100 dětí a dalších 20 se specifickými vzdělávacími potřebami formou osobních asistentů. Asistenty jsou zpravidla studenti pedagogických škol, bez jejich pomoci by se tyto děti nemohly táborů pořádaných SVČ Lužánky zúčastnit,“ doplnil Marek Šlapal.

Úkolem osobních asistentů je pomoci dětem, které mají většinou diagnostikovány poruchy pozornosti, jako ADHD či ADD, lehčí formu atypického autismu, případně fyzické postižení, začlenit se do programu tábora spolu s ostatními vrstevníky.