Kraj inicioval a podpoří vznik koncepce paliativní péče pro jižní Moravu

Celkem patnáct členů bude mít pracovní skupina pro zpracování koncepce paliativní péče v Jihomoravském kraji, kterou zřídila krajská rada.

„Půjde o odborníky na danou problematiku z vybraných odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a odborníky nejen z oblasti paliativní péče, kteří působí na jižní Moravě. Pravidelně se budou scházet a podnikat kroky směřující k tvorbě a schválení výsledné koncepce, která by měla nastavit poskytování paliativní péče v regionu. Chceme také propojit aktivity Jihomoravského kraje a dalších subjektů, které poskytují paliativní péči v kraji, a nastavit spolupráci v této oblasti,“ uvedl krajský radní Milan Vojta.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

V souvislosti se současnou situací zdravotní péče a zvyšujícími se potřebami pacientů v pokročilých fázích onemocnění narůstá důležitost poskytování odborné a paliativní péče a její dostupnost všem pacientům, u kterých je indikována. Její rozvoj zásadním způsobem podporuje rovnováhu mezi akutní medicínou a následnou, dlouhodobou a terminální péčí ve všech vyspělých zemích. V mnoha členských státech EU je nárok na dostupnou paliativní péči výslovně zakotven v legislativě. Dle kvalifikovaných odhadů lze předpokládat, že ve vyspělých zemích více než 60 % umírajících vyžaduje a bude vyžadovat nějakou formu paliativní péče. Potřeba nastavení jejího fungování a poskytování je tedy v současné době více než aktuální.