Hejtman přijal ukrajinského konzula

Hejtman Bohumil Šimek dnes 3. dubna 2019 v brněnském sídle kraje přijal ukrajinského konzula v Brně Ivana Kholostenka.

Tématem jednání byl aktuální stav spolupráce Jihomoravského kraje a Ukrajiny, zejména Lvovské oblasti, se kterou má Jihomoravský kraj od května 2018 podepsanou smlouvu o spolupráci. Spolupráce aktivně probíhá v oblasti turismu, kultury i podnikatelských aktivit.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK