Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců slaví 10 let od založení

Otevřené kurzy jógy, kurzy pro matky s dětmi, kulinářský workshop, vernisáže výstav obrazů a fotografií nebo obligátní krájení slavnostního dortu – nic z toho v pondělí 1. dubna 2019 nechybělo na Dni otevřených dveří v Jihomoravském regionálním centru na podporu integrace cizinců. Akce se uskutečnila v rámci oslav 10. výročí založení Centra.

Mezi nejčastěji využívané služby Centra ze strany cizinců patří kurzy českého jazyka, odborné právní, sociální i kariérové poradenství, dále pak tematicky zaměřené vzdělávací kurzy a multikulturní aktivity. V rámci aktivit Centra je také poskytována podpora školám, zaměstnavatelům a obcím, které mají možnost se setkávat a diskutovat aktuální situaci na pravidelných platformách a vzdělávacích kurzech.

V průběhu deseti let byla v Centru zrealizována řada projektů zaměřených na integraci cizinců. Zásadním počinem Jihomoravského kraje bylo v roce 2017 zavedení služeb i pro občany EU, čímž došlo k pokrytí potřeb cizinců bez rozdílu jejich země původu.

Další podrobnosti o fungování Centra naleznou zájemci zde: www.cizincijmk.cz , https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=386673&TypeID=2 .

foto JMKfoto JMKfoto JMK