Kraj dal zelenou aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém mimořádném zasedání ve čtvrtek 28. března 2019 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) v období 10/2016–12/2018.
Zpráva popisuje, co se v území změnilo za poslední dva roky, tedy od vydání ZÚR JMK, a je zadáním pro samotnou aktualizaci tohoto dokumentu.

„Po schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016–12/2018 krajským zastupitelstvem obratem přistoupíme k aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Aktualizovaný dokument by měl být hotov na konci funkčního období stávající koalice,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány v roce 2016 a stanovily územní rezervy v jádrovém území Metropolitní rozvojové oblasti Brno. Výsledkem tohoto dokumentu byl i požadavek zpracovat územní studii, která podrobně prozkoumá, kterou variantu D43, bystrckou, bítýšskou nebo optimalizovanou, doporučit k realizaci, zda je potřebná jihozápadní tangenta a v kterých místech by se mělo napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1.

Dokument zpracovávali odborníci 19 měsíců a výsledkem jsou doporučené tři varianty, které budou prověřovány v aktualizaci ZÚR JMK.
„Projektanti a další řešitelé pracovali s územím o rozloze 112 443 ha, které zahrnuje správní území 111 obcí. Potvrdilo se to, k čemu se odborníci historicky klonili, tedy že nejúčinnější pro vedení silnice 43 jsou varianty, které ji vedou Bystrckou stopou,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.