Dobrovolní hasiči mohou i nadále počítat s významnou podporou kraje

Na pořízení dopravních automobilů a na stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic míří z rozpočtu Jihomoravského kraje více než 21 milionů korun. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo na svém zasedání 28. března 2019.

„V rozpočtu Jihomoravského kraje pro letošní rok byla podpora požární ochrany systematicky rozdělena do několika oblastí. Jednou z výrazných položek je spolufinancování dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z prostředků Jihomoravského kraje, kde byla proti roku předcházejícímu podpora navýšena o 2 miliony korun na celkových 30 milionů korun. Tyto dotace jsou určeny jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. Právě využíváním tohoto vícezdrojového financování je zajištěno efektivnější a smysluplnější vynakládání finančních prostředků obcí, což je jedním z cílů Jihomoravského kraje v této oblasti,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Rozdělení prostředků ve výši více než 21 milionů korun na požární zbrojnice a dopravní automobily je uvedeno ZDE (xlsx, 45 kB).

Zbývající prostředky jsou připraveny k rozdělení v průběhu roku 2019, zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Další položku v rozpočtu Jihomoravského kraje pak tvoří podpora hasičského sportu, a to s alokací 2 miliony korun. Díky těmto prostředkům bude zajištěna lepší připravenost dobrovolných hasičů a bude podporováno i zlepšování jejich fyzické kondice.

Pro zastřešující organizace dobrovolných hasičů, a to Moravskou hasičskou jednotu a Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje jsou připraveny v rozpočtu další finanční prostředky v rámci finanční podpory z memorand.
Na dotační program určený na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je v rozpočtu Jihomoravského kraje vyčleněna částka 28 milionů korun. O těchto dotacích bude rozhodovat krajské zastupitelstvo v dubnu.

„Jihomoravský kraj i v letošním roce poskytne významnou podporu jednotkám sborů dobrovolných hasičů, její rozdělování je optimalizováno a zefektivněno,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.