Úplná uzavírka silničního mostu na Komín Bystrc na mimoúrovňovém křížení ulic Žabovřeská x Kníničská v Brně

Upozorňujeme všechny řidiče, že v sobotu 30. března letošního roku bude zahájena úplná uzavírka silničního mostu ev. č. 42-001 na mimoúrovňové křižovatce silnice I/42 (ul. Žabovřeská) a silnice II/384 (ul. Kníničská) v Brně – Žabovřeskách v rámci realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – Silniční most ev. č. 42-001a1“.

Veškerý silniční provoz musí být převeden na objízdné trasy, a to následovně:

Pro uzavřený směr od Pisárek ve směru Veverská Bítýška, Brno-Bystrc bude doprava (bez rozlišení) vedena po ul. Žabovřeská na okružní křižovatku silnice I/42 se silnicí II/640 (ul. Hradecká) a převedena do protisměrného jízdního pásu zpět na mimoúrovňovou křižovatku Kníničská a dále na silnici II/384 ul. Kníničská směr Veverská Bítýška, Brno-Bystrc.
Pro vozidla do 6,5 t pro uzavřený směr od Brna-Bystrce ve směru Svitavy, Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice bude doprava vedena ze silnice II/384 ul. Kníničská na místní komunikaci v ul. Veslařská, a dále ulicemi Čichnova, Hlavní, Štursova, Rosické náměstí. Z Rosického náměstí směr Svitavy bude doprava dále vedena ulicemi Horova, Bráfova na silnici I/42 ul. Žabovřeská směr Svitavy. Z Rosického náměstí směr Brno-Královo Pole, Brno-Řečkovice bude doprava dále vedena přes místní komunikaci v ul. Královopolská. Z ulice Královopolská bude směr Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Židenice veden ulicemi Přívrat, Makovského náměstí, Korejská na silnici I/42 ul. Žabovřeská.

Pro vozidla nad 6,5 t pro uzavřený směr od Brna-Bystrce ve směru Svitavy bude doprava vedena po silnici II/384 ulicemi Kníničská, Obvodová, dále po silnici III/3844 ul. Stará dálnice, po silnici III/3842 ul. Žebětínská, na kruhovém objezdu dále na silnici III/15272 ulicemi Libušina třída, Libušino údolí, Antonína Procházky a dále přes ul. Pisáreckou a mimoúrovňovou křižovatku Hlinky na silnici I/42 (Žabovřeská ul.) směr Svitavy.
Zhotovitelem stavby opravy mostu v rámci stavby „VMO Žabovřeská I“ je pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ 60838744.

Úplná uzavírka mostu je povolena v termínu:
30.03.2019 (06.00 hodin) do 31.08.2019 (do 22.00 hodin).